Jsme smluvními partnery těchto pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205), Revírní bratrská pokladna (RBP – 213), Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR – 211) a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPS – 209). Klienti těchto pojišťoven mají logopedickou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. K zahájení logopedické péče je nutná žádanka od praktického nebo jiného lékaře.

Klienti ostatních zdravotních pojišťoven si logopedickou péči hradí sami dle uvedeného ceníku. Není nutné doporučení od praktického lékaře. Nyní usilovně jednáme se zdravotními pojišťovnami ohledně uzavření dalších smluvních vztahů.


Komplexní vyšetření – vstupní vyšetření (45 – 60 minut) 500 Kč

Komplexní logopedické vyšetření zahrnuje diagnostiku, diferenciální diagnostiku, testovací metody, sestavení terapeutického plánu, logopedické materiály a logopedickou zprávu


Terapie (30 minut) 300 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické
materiály.


Terapie (45 minut) 400 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické
materiály.


Terapie (60 minut) 500 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické materiály


Vyšetření pro studium na SŠ nebo VŠ 250 Kč

Logopedická zpráva ze vstupního a výstupního vyšetření je zdarma, ostatní zprávy na žádost pacienta jsou zpoplatněny částkou 100 Kč.