Jsme smluvními partnery těchto pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205), Revírní bratrská pokladna (RBP – 213), Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP – 201), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR – 211), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPS – 209), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207). Klienti těchto pojišťoven mají logopedickou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. K zahájení logopedické péče je nutná žádanka od praktického nebo jiného lékaře.


Komplexní vyšetření – vstupní vyšetření (45 – 60 minut) 500 Kč

Komplexní logopedické vyšetření zahrnuje diagnostiku, diferenciální diagnostiku, testovací metody, sestavení terapeutického plánu, logopedické materiály a logopedickou zprávu


Terapie (30 minut) 300 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické
materiály.


Terapie (45 minut) 400 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické
materiály.


Terapie (60 minut) 500 Kč
Logopedická terapie zahrnuje kontrolní vyšetření, terapeutickou práci a logopedické materiály


Vyšetření pro studium na SŠ nebo VŠ 250 Kč

Logopedická zpráva ze vstupního a výstupního vyšetření je zdarma, ostatní zprávy na žádost pacienta jsou zpoplatněny částkou 100 Kč.